www.liberalismevzw.be

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Voorzitter:
Herman De Croo

Ondervoorzitters:
Martine Taelman
Yolande Avontroodt

Secretaris:
Kurt Braeckman

Penningmeester:
Pierre Lano

Leden:
D. De Buyst
Jacques Devolder
Andrť Spruyt

Home| Doelstellingen | Raad van Bestuur | Contact | Tijdschrift Liberalisme| Actueel | Historisch